Algemene Verordening Gegevensbescherming

Organisaties die persoonsgegevens verwerken moeten vanaf eind mei voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verordening is de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens. We benoemen de belangrijkste eisen uit de AVG in deze mail, en hopen duidelijkheid te verschaffen over hoe we je data verwerken. Bij vragen kan je ons altijd bellen of mailen natuurlijk.

De verzekering die je bij ons hebt afgesloten wordt uitgevoerd door Europeesche Verzekeringen.  Op grond van de AVG zijn zowel Europeesche Verzekeringen als Sportzeker allebei verwerkingsverantwoordelijke. Europeesche Verzekeringen zal jullie ook informeren vanuit die hoedanigheid.

De belangrijkste eisen van de AVG
Dit zijn de belangrijkste eisen die de AVG stelt aan de verwerking van persoonsgegevens: Achter elk punt hebben we een korte toelichting.

 • Persoonsgegevens moeten op behoorlijke, rechtmatige en transparante manier worden verwerkt;
  • Invulling: Sportzeker heeft de gevraagde data nodig voor het aanvragen van de verzekering bij Europeesche Verzekeringen. De gevraagde gegevens zijn gegevens die nodig zijn conform de WFT, Wet Financieel Toezicht. Dus we kunnen niet zonder de gevraagde gegevens. Uitzondering zijn de vragen over welke sporten je beoefend, en of je lid bent van de NKV. Deze vragen zijn puur voor Sportzeker om statistieken te vergaren over welke klantgroepen welke sport doen, en zullen niet gebruikt of opgeslagen worden voor andere doeleinden.
 • Persoonsgegevens mogen alleen voor een bepaald, uitdrukkelijk omschreven doel worden verwerkt;
  • Het doel van het doorgeven van de persoonsgegevens is om een verzekering te kunnen afsluiten via Europeesche Verzekeringen in lijn met de WFT, Wet Financieel Toezicht.
 • De persoonsgegevens moeten noodzakelijk zijn voor het omschreven doel;
  • Zonder de gevraagde gegevens neemt Europeesche Verzekeringen de aanvraag niet in behandeling omdat er dan geen goede controle is op wie een verzekering afsluit, conform WFT.
 • De persoonsgegevens moeten correct en actueel zijn;
  • We vragen jullie altijd om zelf door te geven of er gegevens gewijzigd moeten worden. Ook het uitschrijven voor de nieuwsbrief kan op elk gewenst moment. Omdat we geen database bijhouden van onze klanten, omdat deze bij Europeesche Verzekeringen aanwezig is, is er geen koppeling tussen de klantendatabase en de email database. Klanten die de verzekering opzeggen die de nieuwsbrief zelf op te zeggen. Hier zit geen koppeling in. De email lijst van Sportzeker is alleen een lijst met emailadressen, zonder koppeling aan klantendatabase.
 • Als identificatie niet meer noodzakelijk is voor het doel, dan moeten de persoonsgegevens worden verwijderd of geanonimiseerd;
 • De persoonsgegevens moeten worden beveiligd door middel van technische en organisatorische maatregelen.

Zowel vanuit Sportzeker als vanuit Europeesche Verzekeringen respecteren we jullie klantgegevens. Mochten jullie inzage willen in hoe jullie bij ons te boek staan is dat op elk moment op te vragen.

Recent Posts

Leave a Comment

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.