Corona Virus belangrijke update 24-09-2021

Beste surfer. Ook wij volgen het Corona nieuws natuurlijk op de voet. De verzekering loopt zoals jullie weten via Europeesche Verzekeringen, dus hieronder het laatste nieuws van Europeesche Verzekeringen. Heb je meer vragen dan kan je ons bellen of de klantenservice van Europeesche verzekeringen (020-6515253), maar lees onderstaande svp eerst door.

Ook willen we je wijzen op meer algemene informatie rondom je rechten met betrekking tot je reizen via de website van consuwijzer.

Zie hieronder het laatste nieuws van Europeesche Verzekeringen: https://www.europeesche.nl/nieuws/coronavirus-vraag-en-antwoord

Belangrijke update 23-9-2021 

Wij hebben besloten om vanaf vandaag, 23 september 2021, onze dekking voor de kortlopende en doorlopende reisverzekering aan te passen:

Op bestemmingen (veelal buiten de EU) die vanwege corona een oranje reisadvies hebben, worden vanaf 23 september 2021 ook corona gerelateerde medische kosten door ons vergoed. De reguliere medische kosten werden al vergoed.

  • De aanpassing geldt alleen indien de medische kosten zijn meeverzekerd op de polis.
  • Zowel nieuwe als eerder afgesloten reizen en reisverzekeringen vallen vanaf nu onder deze aanpassing. Is de schadedatum 23 september 2021 of later, dan is er dekking.

22 juli 2021

Coronavirus  – Q&A voor de reis- en annuleringsverzekering 

In december 2019 werd het Coronavirus (COVID-19) voor het eerst vastgesteld in China. Het aantal besmettingsgevallen mondiaal loopt inmiddels weer op. In onderstaande informatie vindt u antwoorden op veel gestelde vragen over de reis- en annuleringsverzekering van de Europeesche. 

De Nederlandse overheid geeft reisadviezen voor alle landen. De Europeesche volgt deze adviezen als het gaat om de dekking van onze verzekeringen. De overheid waarschuwt ervoor dat de situatie op de reisbestemming weer kan veranderen en het reisadvies weer oranje of rood kan worden. Daarbij is aangegeven dat de overheid geen reizigers zal repatriëren. Kijk daarom voor een actueel reisadvies, zowel voorafgaand als tijdens uw reis op: https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen.

Voor inwoners van België en Duitsland gelden de reisadviezen van de eigen overheid. Dit kan afwijken van de reisadviezen van de Nederlandse overheid.

Voor uw reis- en/of annuleringsverzekering geldt dat een schadegebeurtenis onverwachts en onvoorzien moet zijn om voor een vergoeding in aanmerking te komen. Tevens bent u als verzekerde verplicht om schade te beperken en te voorkomen.

Update 8 juli 2021: Het aantal nieuwe coronabesmettingen loopt op dit moment snel op, waardoor de kans zeer groot is dat Nederland binnenkort als rood risicogebied aangemerkt wordt op de Europese kaart. Mogelijk gevolg daarvan is dat reizen afgeraden wordt, Nederlanders niet meer welkom zijn in andere landen, geweigerd worden voor een reis, of in verplichte quarantaine moeten in het land van bestemming.

Het heeft ook gevolgen voor de dekking van de annuleringsverzekering. Boek je nú een reis en/of sluit je nú een verzekering af en kleurt Nederland straks rood? En krijg je hierdoor te maken met reisbeperkingen? Dan biedt de annuleringsverzekering geen dekking. Je had immers kunnen weten dat Nederland rood zou kleuren. De situatie is in dit geval niet meer onverwacht en onvoorzien.

Onderstaande vragen en antwoorden zijn van toepassing op reizen geboekt vanaf 3 juni 2020. Voor reizen geboekt tot 27 februari 2020 en tussen 28 februari en 2 juni 2020, gelden andere bepalingen ten aanzien van de dekking. Neemt u daarvoor telefonisch contact met ons op: 020 6 51 52 53

Annuleringsverzekering

Is er dekking op mijn annuleringsverzekering als ik een reis boek naar een land met het reisadvies code groen of geel?

U heeft de normale dekking op onze kortlopende- en doorlopende annuleringsverzekering als het reisadvies naar uw bestemming groen of geel is op het moment dat u uw reis boekt. Dit geldt ook voor de Allrisk annuleringsdekking en de garantieannuleringsverzekering.

Is er dekking op mijn annuleringsverzekering als ik een reis boek naar een land met het reisadvies code oranje of rood?

U heeft de normale dekking op onze kortlopende- en doorlopende annuleringsverzekering als het reisadvies naar uw bestemming oranje of rood is op het moment dat u uw reis boekt. Dit geldt ook voor de garantieannuleringsverzekering. Heeft u een annuleringsverzekering met de Allrisk annuleringsdekking, dan krijgt u om de annuleringsreden oranje/rood reisadvies geen vergoeding op de Allrisk annuleringsverzekering. Dit is dan geen onzekere gebeurtenis en was al bekend op het moment van boeken.

Is er dekking voor de annuleringskosten als ik mijn reis wil annuleren vanwege een aangepast reisadvies?

Op de standaard annuleringsverzekering en de garantie annuleringsverzekering bestaat alleen dekking voor in de polis genoemde verzekerde gebeurtenissen. Alle andere redenen om uw reis te annuleren zijn daarom niet verzekerd. Aangepaste reisadviezen zijn niet genoemd en vallen dus niet onder de dekking.

Heeft u uw reis geboekt en een Allrisk annuleringsdekking gesloten toen het reisadvies voor uw bestemming groen of geel was? Dan vergoeden wij 75% van de annuleringskosten als u uw reis nu zelf annuleert, vanwege het gewijzigde reisadvies. En mits de reisorganisatie de kosten niet vergoed. 

Is er dekking op mijn annuleringsverzekering als ik onverhoopt eerder terug ben gekeerd vanwege een gewijzigd reisadvies? Bijvoorbeeld van code geel naar code oranje of rood.

De standaard annuleringsverzekering en de garantie annuleringsverzekering bieden hiervoor geen dekking. Heeft u een Allrisk annuleringsdekking? Dan vergoeden we de niet gebruikte reisdagen voor 75%.

Als ik op de luchthaven door de luchtvaartmaatschappij wordt geweigerd voor mijn vlucht. Is dit gedekt?

Een luchtvaartmaatschappij heeft het recht om een reiziger te weigeren op een vlucht. Bijvoorbeeld als u niet de juiste reisdocumenten hebt, of om redenen op het gebied van gezondheid, veiligheid of beveiliging. Dus ook in deze situatie kan dit voor komen.

Als u geweigerd wordt op een vlucht dan kunt u mogelijk een vergoeding claimen bij uw luchtvaartmaatschappij.
Op de standaard annuleringsverzekering en de garantie annuleringsverzekering is het geweigerd worden op een vlucht geen verzekerde gebeurtenis. Heeft u een Allrisk annuleringsdekking? Dan kunt u eventueel 75% van de niet gebruikte reisdagen claimen. Hierbij houden we rekening met de vergoeding die u van uw luchtvaartmaatschappij heeft gekregen.

Het coronavirus is bij mij of mijn verzekerde reisgenoot vastgesteld door middel van een (PCR)-test. Kan ik een beroep doen op mijn annuleringsdekking?

Is het coronavirus bij u of uw reisgenoot aantoonbaar vastgesteld? De standaard annuleringsverzekering, garantie annuleringsverzekering en de Allrisk-annuleringsverzekering bieden dan dekking voor het annuleren van een nog te beginnen reis omdat u zelf of uw reisgenoot corona heeft. Is het coronavirus bij u of uw reisgenoot aantoonbaar vastgesteld op het moment dat u op reis bent en terug naar huis wilt reizen? Dan biedt de annuleringsverzekering geen dekking. U kunt dan mogelijk wel een vergoeding krijgen voor extra reis- en verblijfskosten als u een reisverzekering heeft.

Als het (straks) verplicht is dat ik ingeënt ben met het corona-vaccin om te kunnen reizen, krijg ik dan de annuleringskosten vergoed als ik mijn geboekte reis annuleer?

Heeft u onze annuleringsverzekering met de standaard annuleringsdekking? Dan is het niet hebben van verplicht gestelde inenting geen verzekerde situatie. Dus annuleert u uw reis, omdat u niet kunt voldoen aan de vaccinatie-eisen? Dan krijgt u geen vergoeding op de annuleringsverzekering.

Er is 1 uitzondering. Krijgt u om medische redenen de inenting niet die verplicht is voor uw reisbestemming? En was dit onvoorzien op het moment dat u de verzekering afsloot? Dan worden de annuleringskosten volledig vergoed conform de voorwaarden. Mits het niet hebben van het vaccin buiten uw schuld was en de verplichting van het hebben van de inenting onvoorzien was op het moment dat u de verzekering afsloot.

Heeft u onze annuleringsverzekering met de Allrisk annuleringsdekking*? En heeft u uw reis geannuleerd vanwege het niet hebben van een verplichte inenting voor uw reis? En is het niet hebben van deze inenting buiten uw schuld en was dit onvoorzien op het moment dat u de verzekering afsloot? Dan is er sprake van een verzekerde situatie en kunt u maximaal 75% van uw annuleringskosten vergoed krijgen op uw annuleringsverzekering.

Er is 1 uitzondering. Heeft u om medische redenen niet de inenting gekregen die verplicht is voor uw reisbestemming? Dan worden de annuleringskosten volledig vergoed conform de voorwaarden.  

Let op: Voor al deze gebeurtenissen geldt dat ze onvoorzien zijn, onverwacht moeten optreden tijdens de looptijd van deze dekking gebeuren (dit staat letterlijk in de voorwaarden). Is de gebeurtenis niet meer onvoorzien of onverwachts of is deze voor het aangaan van de dekking al bekend? Dan is er geen recht op schadevergoeding.

* Gezien de huidige situatie en ontwikkelingen zien we per 25 maart 2021 een vaccinatie plicht om te kunnen en mogen reizen, niet als onzeker. Als u een reis boekt vanaf deze datum, zal er daarom geen dekking zijn op de Allrisk annuleringsdekking indien:

– U niet tijdig uw vaccinatie onvangt.

– U geen vaccinatie wenst.

– U nu al weet dat u vanwege medische redenen geen vaccinatie zult krijgen.

Is er dekking op de annuleringsverzekering als ik thuis in quarantaine moet blijven en niet op reis mag omdat ik in aanraking ben geweest met iemand met het virus? 

Als u zelf niet ziek bent, dan is er geen dekking op de standaard annuleringsverzekering en de garantie annuleringsverzekering.

Als u of uw reisgenoot niet zelf ziek zijn en u heeft een Allrisk-annuleringsdekking dan is er wel recht op een vergoeding van de annuleringskosten. Hiervoor geldt een eigen risico van 25%.

Ik heb een voucher gekregen van de reisorganisatie, maar ik kan niet op reis en de voucher niet gebruiken. Kan ik dit claimen op de (allrisk) annuleringsverzekering?

Uw annuleringsverzekering biedt alleen dekking als u zelf de reis heeft moeten annuleren en als er sprake is van een verzekerde gebeurtenis. De reis is in dit geval al geannuleerd door de reisorganisatie. Hiervoor heeft u een voucher ontvangen die een geldbedrag vertegenwoordigd. Er is daardoor geen reis meer om te annuleren. Heeft u vragen over uw voucher? Dan adviseren we u contact op te nemen met uw reisorganisatie van wie u de voucher gekregen heeft. Ook kunt u voor meer informatie over het voucher terecht op de websites van de overkoepelende reisorganisaties de ANVR en de VVKR.

https://www.anvr.nl/algemeen/corona.aspx

https://www.vvkr.nl/nieuws/1960/vvkr-introduceert-eigen-corona-voucher

Ik heb zelf een reis geboekt die uit losse onderdelen bestaat (samengestelde reis). Door uitval van één van de vooraf in Nederland geboekte reisonderdelen kan ik geen gebruik meer maken van de overige geboekte reisonderdelen. Biedt mijn annuleringsverzekering hier dekking voor?

Heeft u een annuleringsverzekering met de dekking Samengestelde Reis? Dan bent u verzekerd tot maximaal de annuleringskosten van de niet-gebruikte onderdelen. Dit geldt alleen als de vervoerder, verhuurder en/of reisorganisatie de kosten voor annulering niet vergoedt en niet voor vervanging kan zorgen.

Weet u niet of uw verzekering de dekking ‘Samengestelde Reis’ heeft? Dan kunt u dit online nakijken. Zoek op uw polisblad het voorwaardennummer. Ga vervolgens naar https://www.europeesche.nl/klantenservicevoorwaarden en vul daar dit nummer in.

Als uw reisbureau een reis voor u samenstelde gelden andere regels en voorwaarden. We verzoeken u dan eerst contact op te nemen met uw reisbureau.

Ik heb mijn reisvoucher gebruikt en een nieuwe reis geboekt. Kan ik mijn bestaande aflopende annuleringsverzekering meenemen? 

Uw bestaande annuleringsverzekering dient te worden geroyeerd. Hiervoor ontvangt u uw betaalde premie terug. Voor de nieuwe reis kunt  u een nieuwe verzekering sluiten. 

Is er dekking als ik een land niet in mag, omdat ik geen visum heb gekregen i.v.m. een inreisbeperking door het Corona-virus?

Heeft u onverwachts en buiten uw schuld om geen visum kunnen krijgen? En heeft u daarom uw geboekte reis moeten annuleren? Dan bent u verzekerd voor de annuleringskosten. Let op: ESTA en een immigratiedocument dat u in het vliegtuig krijgt is geen visum. Daarvoor is dus geen dekking op de standaard annuleringsverzekering; de garantie annuleringsverzekering en de Allrisk-annuleringsdekking. 

Ik heb een reis geboekt met bestemming Nederland. Is er dekking op mijn annuleringsverzekering als er door de overheid wordt geadviseerd om niet te reizen?

Op de standaard annuleringsverzekering en de garantie annuleringsverzekering bestaat alleen dekking voor de in de polis genoemde verzekerde gebeurtenissen. Alle andere redenen om uw reis te annuleren zijn daarom niet verzekerd.

Heeft u een reis geboekt en een Allrisk annuleringsdekking afgesloten? Dan vergoeden wij 75% van de annuleringskosten als u nu zelf annuleert, vanwege het nieuwe advies van de overheid. Mits bij het aangaan van de verzekering het advies om binnen Nederland niet te reizen nog niet van toepassing was. En mits de reisorganisatie of verhuurder de kosten niet vergoed. Een schadegebeurtenis moet onverwacht en onvoorzien zijn om voor een vergoeding in aanmerking te komen.

Biedt het calamiteitenfonds uitkomst?

Het Calamiteitenfonds biedt geen dekking voor ziektes. De definitie van een calamiteit in de garantieregeling is: “een door molest of een natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.” Bij ziektes en epidemieën is daarvan geen sprake. Voor meer informatie zie: https://www.calamiteitenfonds.nl/nieuws/coronavirusgeendekking

Reisverzekering

Heb ik dekking op mijn reisverzekering als ik wil afreizen naar een land waarvoor het reisadvies code geel of groen is?

Er is dekking als op het moment van vertrek vanuit Nederland er voor het land van bestemming een reisadvies code geel of groen is afgegeven. Geldt er in het land van uw reisbestemming een quarantaineverplichting bij aankomst? Dan zijn de extra reis- en verblijfskosten niet verzekerd. 

Mijn reisbestemming heeft code oranje of rood. Biedt mijn reisverzekering dekking als ik (medische) kosten moet maken door het coronavirus?

U bent niet  verzekerd als u toch naar uw reisbestemming gaat en een corona-gerelateerde schade oploopt of daarvoor kosten moet maken. Dit geldt ook als het reisadvies voor uw bestemming tijdens uw reis wordt aangepast van oranje of rood naar de code geel of groen. Voor niet corona- gerelateerde schade heeft u wel dekking op uw reisverzekering.

Is er dekking op mijn reisverzekering als het reisadvies tijdens mijn reis wordt aangepast?

Bent u op uw bestemming en wordt tijdens uw vakantie het reisadvies aangepast van code groen of geel naar code oranje of rood? Neem dan contact op met uw reisorganisatie, luchtvaartmaatschappij of Buitenlandse zaken en volg hun adviezen op. Verlaat zo snel mogelijk het land als dat wordt geadviseerd door de Nederlandse overheid.

De dekking van uw verzekering loopt door tot de einddatum van uw reisverzekering of tot het eerst mogelijke moment dat u naar huis kunt terugkeren. Blijft u langer op uw vakantiebestemming, terwijl u redelijkerwijs wel naar huis kunt terugkeren? Dan bent u  niet meer verzekerd voor schade die gerelateerd is aan corona. U bent nog wel verzekerd voor schade die niet gerelateerd is aan corona. Zoals medische kosten als gevolg van een beenbreuk of bagage die wordt gestolen. Mits u de betreffende rubrieken heeft meeverzekerd.

De kosten van vervroegde terugkeer als gevolg van een veranderd reisadvies zijn niet gedekt op een reisverzekering.

Ik ben op reis en heb extra reis- en verblijfkosten, omdat ik door het coronavirus langer op mijn reisbestemming moet blijven. Is dit verzekerd?

Extra reis- en verblijfkosten zijn alleen verzekerd als u of uw medeverzekerde ernstig ziek wordt tijdens uw reis en na akkoord door de alarmcentrale SOS International: 020-651 57 77. Neem in andere gevallen contact op met uw reisorganisatie, hotel of vervoersmaatschappij. 

Ik ben op reis en heb extra reis- en verblijfkosten, omdat ik door het coronavirus in quarantaine moet.

Heeft u extra reis- of verblijfkosten omdat u op reis preventief in quarantaine moet? Deze kosten vallen niet onder de dekking van uw verzekering.

Ik ga op reis en ik heb een dekkingsverklaring voor medische kosten nodig om te kunnen reizen, kunnen jullie die afgeven?

Ja, mits u voldoet aan onderstaande:

  • U heeft een geldige reisverzekering met werelddekking en geneeskundige kosten
  • U reist naar een bestemming met code groen of geel?
  • U heeft een geldige zorgverzekering die ook dekking biedt op de reisbestemming. Heeft u geen verplichte Nederlandse zorgverzekering? Of biedt uw zorgverzekering geen vergoeding in het land, de plaats of de instelling waar u de geneeskundige kosten moet maken? Of niet voor de reden waarvoor u op reis bent? Dan ontvangt u geen vergoeding via deze dekking.Voldoet u aan bovenstaande?Stuurt u ons dan een E-mail.Schrijf in de onderwerpregel : DekkingsverklaringVermeldt onderstaande in de mail:Bij een doorlopende polis:Het polisnummer, uw naam, postcode en huisnummer.Bij een aflopende polis: Het polisnummer, uw naam, postcode en huisnummer.De boekingsbevestiging.Heeft u deze niet? Dan de naam van de reisorganisatie en boekingsnummer vermelden.Stuurt u de mail naar:  info@europeesche.nlElke situatie is anders. En elke schade wordt individueel beoordeeld. Aan bovenstaande vragen en antwoorden kunnen daarom geen rechten worden ontleend.


Recent Posts